OPŁATY

 WPISOWE NA CAMP JEEP PL 2024 OBEJMUJE:

 • pobyt na terenie bazy Jeep Village,
 • sześć posiłków (trzy kolacje i trzy obiady),
 • opiekę instruktorów podczas wszystkich aktywności,
 • pakiet startowy (T-shirty, bluzy, gadżety, identyfikatory itp.)  
 • oznakowanie pojazdów, numery startowe i inne oznaczenia,
 • udział we wszystkich zaplanowanych aktywnościach,
 • zabezpieczenie tras przejazdów,
 • wynajęcie i uzyskanie stosownych pozwoleń związanych z wjazdem na trasę, 
 • przygotowanie notatek nawigacyjnych lub roadbooków na poszczególne trasy,
 • opłaty za wejścia do przewidzianych atrakcji turystycznych,
 • uczestnictwo w wieczornych Jeep Show,
 • wyznaczone miejsca parkingowe,
 • wysokość wpisowego obejmuje należny podatek VAT 

Koszty uczestnictwa :

 2530 zł – samochód i dwie osoby na pokładzie 

 975 zł – dodatkowa osoba dorosła i dzieci powyżej 12 lat

 585 zł – dzieci od 3 do 12 lat

bezpłatnie – dzieci do lat 3

(wiek liczony jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia imprezy Camp Jeep PL ) 

Opłata rezerwacyjna wynosi 1000 zł

Lista uczestników jest ograniczona.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszenia, potwierdzonego opłatą rezerwacyjną. 

Rezygnacja z udziału zgłoszona:

do 30 kwietnia – zwrot wpłaconych kosztów pomniejszonych o bezzwrotną opłatę rezerwacyjną. 

od 30 kwietnia do 15 maja  – zwrot 40% wpłaconych kosztów pomniejszonych o bezzwrotną opłatę rezerwacyjną

po 15 maja – koszty nie podlegają zwrotowi

Bez względu na termin rezygnacji z uczestnictwa w imprezie, w ramach opłaty rezerwacyjnej, uczestnikowi zostanie przesłany na wskazany adres pakiet startowy. (W skład którego wchodzą gadżety Camp Jeep PL, pamiątki, koszulki itd.). 

 

Translate »